June 2022

การลดระดับของดาวพลูโตไม่สนใจประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์

การลดระดับของดาวพลูโตไม่สนใจประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์

การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับดาวเคราะห์น้อยแนะนำว่าการลงคะแนนไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องในการกำหนดสถานะดาวเคราะห์ถ้า Dr. Seuss เป็นนักดาราศาสตร์ ช้าง Horton (ที่ได้ยินใคร) จะพูดว่า “ดาวเคราะห์ของดาวเคราะห์ไม่ว่าจะเล็กแค่ไหน” แม้แต่ดาวพลูโตแต่อย่าอ้าง Dr. Seuss กับสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล ในปี 2549...

Continue reading...